Song for the end

by Münibe Millet Bahar Temiz

 

concept and choreography: Münibe Millet, Bahar Temiz sound design: Erentuğ Turan with Münibe Millet, Bahar Temiz, Erentuğ Turan quoted texts: Jitterburg Perfume by Tom Robbins, A Song on the End of the World by Czeslaw Milosz thanks to Mesut Arslan, Ekmel Ertan, Muhteşem Akif Korkmaz, Çetin Sarıkartal

photography: Uğur Şeker

Çıkış noktası ses üzerine bir araştırma olan Song for the end, Münibe Millet ve Bahar Temiz’in birlikte tasarladıkları ilk projedir. İlham kaynakları şan, sesin şifa veren etkileri, dünya ve uzay boşluğundaki cisimlerin titreşimidir.

Evren üzerine yapılan son araştırmalarda galaksileri kaplayan, görünmez fakat varlığı kanıtlanabilen “Karanlık Madde” keşfedilmiştir. Üç performansçı, insanın bilimsel gerçeklikle kurduğu ilişkiyi karanlık bir oyun oynayarak ortaya koyar, apokaliptik çağın bilim kurgusal taslağını çizer.

Işık, ses ve dekor; içsel ya da dışsal herhangi bir alanı temsil edecek şekilde kurulur. Song for the end, içinde bulunduğumuz ekolojik ve varoluşsal çıkmazlara yakılan bir ağıt, hayatta kalanlar için bir kutlama, ölüme geçişte bir rehber, biri ninni türündendir.

Gösterimler:

Nisan 26, 2015, MSGSÜ Bomonti, in the frame of Sanatta Görünürlük Festivali, Istanbul, TR

Aralık 26, 2014, Zorlu PSM Fuaye (in the frame of Genç Koreograflar), Istanbul, TR

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s